Онлайн реклама

Дигиталната реклама използва нови средства в следването на добрите стари психологически принципи
Научи повече

Дигиталната реклама

Нов канал. Нови възможности. Същите хора.

Обичаме да изследваме човешкото поведение, човешките реакции и човешките интереси. Всичко опира до хората – те са в началото, те са в процеса, те са в края. Брандът, компанията трябва да говорят на тези хора, така че да ги заинтересуват.

Дигиталният канал за реклама предоставя няколко нови възможности пред нас:
• Много по-голям обхват на рекламните послания
• Много по-прецизно сегментиране и таргетиране на вашата аудитория.
• Точните послания стигат до точните хора. Възможностите за рекламни послания са много по-големи.
•Измерване на резултатите и добра обратна връзка с последваща оптимизация.

Използваме тези възможности пълноценно. Следваме потребителските пътеки в дигиталната среда. Изграждаме продажбени фунии, които изискват във всеки един момент от тази потребителска пътека различен подход, послание и комуникационен канал, за да преведем клиентите ви към крайната цел.

Придържаме се към принципите на психологията. Независимо от това че са поставени в нова среда, хората винаги са били движени от еднакви стимули.

“Human behavior flows from three main sources: desire, emotion and knowledge”

Платон

Какво ще направим за вас по отношение на онлайн рекламата

Проучване

Концепция за дигитална комуникация

Поддръжка на профили и акаунти в социалните мрежи

Създаване на съдържание

Реклама в мрежата на Google

Реклама във Фейсбук и Инстаграм

Как протича една онлайн рекламната кампания

Цел

Поставяне на конкретна цел пред кампанията.

Анализ

Оценка и анализ на текущите ви дигитални активи, канали и изминали рекламни кампании.

Аудитория

Определяне на таргет аудиторията и средствата за нейното достигане. Концепция и подход.

Планиране

Планиране на кампанията. Комуникационни канали, бюджет, график и ресурси.

Съдържание

Създаване на съдържание, настройка на рекламите и пускане.

Оптимизация

Проследяване представянето на кампанията и оптимизиране.

Част от нашите проекти

Нашите принципи

Count Up to Дългосрочна визия
Дългосрочна визия

Работим с хъс за вашия успех. Знаем, че това е пътя към нашия растеж.

Count Up to Влагаме страст
Влагаме страст

Това винаги променя посоката. Към по-добро.

Count Up to Коректност
Коректност

Резултат от личните ни убеждения. Неизменна наша черта.

Какво мислят ТЕ за нас

Имате нужда от помощ

Слушаме ви внимателно. Влизаме в обувките ви. Предлагаме само това, което ще ви свърши работа.