Стратегия и планиране

Проблем, който е правилно дефиниран, е проблем, който е наполовина разрешен
Научи повече

Основата

Независимо дали сте прохождащи в дейността си или имате установено присъствие на пазара и/или в дигиталната среда, ще започнем с анализа.

Ще се запознаем с бизнес нишата, пазара и с вашата дейност, за да установим предимства и възможности.

Ще проучим потребители и поведение, ще установим вашите таргет групи и Buyer personas.

Ще анализираме конкурентите.

Ще направим извод от ефективността на досегашните ви рекламни активности и дигитално присъствие, за да надграждаме и подобряваме.

Цялата тази информация ще ни послужи за изграждане на вашата маркетингова и комуникационна стратегия. Това е начинът, по който ще се представя лицето на бизнеса и продуктите ви, каналите, които ще се използват, рекламните кампании, маркетинговия микс.

Добрата подготовка е основа за добри резултати.

Защо е важно за бизнеса?

Ще намери правилния път към изпълнението на целта

Ще подобри значително крайния резултат

Ще спести рекламен бюджет от активности, които не работят и са погрешно насочени

Ще имате добро планиране и ще знаете какви ресурси са ви необходими

Какво ще включим в изграждането на комуникационната ви стратегия

Определяне на цели

Задаване на бизнес цел. Дефиниране на маркетингови цели, чието изпълнение ще доведе до постигане на бизнес резултатите, които гоним. Определяне на цел за конкретна рекламна кампания.

Проучване

Запознаване с компанията и нейните дигитални активи, одит на отрасъла и конкурентната среда, определяне на възможности и конкурентни предимства. Проучване на потребители и потребителско поведение.

Анализ

Създаване на потребителски профили – Buyer Personas, потребителски пътеки и продажбени фунии. Анализ на текущи дигитални и офлайн активи, предишни рекламни кампании.

Бранд идентичност

Определяме начина, по който ще се общува с клиентите ви, за да се изгради връзка. Каква ще е визуалната идентичност онлайн и офлайн, как ще се комуникира, какви принципи изповядва компанията.

Планиране

Планираме задачите водещи до изпълнение на целите – създаването на конкретен дигитален актив, подходящия микс от комуникационни канали и конкретни кампании. Планиране на бюджета и необходимите ресурси.

Надграждане

След приключване на определена рекламна кампания или проект анализираме резултатите. Правим изводи за бъдещи проекти и развитие.

Част от нашите проекти

Нашите принципи

Count Up to Дългосрочна визия
Дългосрочна визия

Работим с хъс за вашия успех. Знаем, че това е пътя към нашия растеж.

Count Up to Влагаме страст
Влагаме страст

Това винаги променя посоката. Към по-добро.

Count Up to Коректност
Коректност

Резултат от личните ни убеждения. Неизменна наша черта.

Какво мислят ТЕ за нас

Често задавани въпроси

За какъв период се изготвя стратегията?

Зависи от нуждите и целите. Ако имаме нужда от маркетингово планиране и стратегия за компанията, обикновено се изготвят дългосрочни за едногодишен период и към тях се създават тримесечни планове. Ако стратегията е нужна за целите на рекламна кампания, то тя се изготвя за периода на съответната кампания.

Нужна ли е отделна стратегия за всяка отделна рекламна кампания?

Да. Отделните рекламни кампании обикновено имат различни цели. За да се достигнат различни цели е нужен различен подход.

За целите на изработката на уеб сайт нужна ли е стратегия?

Нужно е поставяне на цели,проучване и планиране. Едно от най-важните неща при изработката на един уеб сайт е правилната структура на страниците, за да може коректно да се достига аудиторията и да води до резултати за бизнеса. Друго важно нещо е съдържанието в сайта да отговаря на профила на таргетираната аудитория. Тези две неща се определят чрез проучване и профилиране на потребителите, конкуренция, анализ на търсенията по ключови думи. Изработката на сайта се случва според резултата от този анализ.

Имате нужда от помощ

Слушаме ви внимателно. Влизаме в обувките ви. Предлагаме само това, което ще ви свърши работа.