Българска асоциация по дермато-онкология

Създаване на уеб сайт

Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) се обърна към нас, за да създадем за специфичните им нужди нов уеб сайт.

Асоциацията изпълнява много специфични функции и цели, както по подпомагане на професионалното развитие и високата информираност на всички специалисти, които са ангажирани в борбата с тази диагноза, така и в помощта си към пациентите страдащи от това заболяване.

Целта беше да създадем нова по-свежа и предразполагаща визия и да предложим структура на уеб сайта, която ще подпомогне работата на асоциацията в практичен план.

  • КЛИЕНТ:

    Българска асоциация по дермато-онкология

  • ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

    2023

  • УЕБСАЙТ:

    https://bado.bg/

Какво направихме - създадохме информативен уеб сайт, който да изпълнява целите на асоциацията

Предложихме варианти как през уеб сайта да се подпомогне работата на асоциацията.

Пациентите да получават повече информация и помощ, лесно и бързо да се свързват с точните за тях лечебни заведения и да получават помощ от асоциации.

Професионалистите да се свързват лесно с асоциацията, да виждат всички предстоящи събития, симпозиуми и семинари, които се организират и да ги насърчим да представят своите проучвания.

Създадохме структура, която е лесна за навигация. Дизайн, който е свеж, изчистен и модерен. Подобрихме преживяването на потребителите вътре в уеб сайта (UX). Оптимизирахме.